Ahad, Februari 07, 2010

Pertandingan " TEN PIN BOWLING MUHIBBAH"

Penganjur : KAWASAN RUKUN TETANGGA AMANJAYA ZON MAWAR 3
Tarikh : Hari Sabtu, 6hb Februari 2010, bersamaan 21hb Safar 1431 Hijrah.
Tempat : PARK AVENUE SUPERBOWL, Taman Sejati, Sungai Petani.

Ucapan ringkas dari Pengerusi KRT Amanjaya Zon Mawar 3 ( Encik Saifuddin ) :-

" Harapan kami, dengan mengadakan "PERTANDINGAN TEN PIN BOWLING MUHIBBAH ini, dapatlah kiranya kita memupuk jalinan kemesraan muhibbah di antara penduduk berbilang kaum dan agama serta berbagai aliran idealogi politik untuk duduk bersama memupuk perpaduan, selaras dengan tujuan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPN-IN) serta mendukung misi Satu Malaysia yang telah di ilhamkan oleh Perdana Mentri kita.

Dan untuk masa hadapan, kita akan terus mewujudkan aktiviti-aktiviti ke masyarakatan yang perlu di jayakan dan di dukung oleh semua penduduk di KRT Amanjaya Zon Mawar 3 khasnya serta Zon Mawar keseluruhannya."


Gambar barisan pemenang berkumpulan " PERTANDINGAN TEN PIN BOWLING MUHIBBAH, yang dianjurkan oleh KRT Amanjaya Zon Mawar 3, di Park Avenue Superbowl, Taman Sejati, Sungai Petani, Kedah.

Diantara peserta yang turut menjayakan pertandingan ini adalah Pn. Hanita (dua dari kiri) dan Encik Mohd. Fakhzan (enam dari kanan) dari Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPN-IN) Daerah Kuala Muda beserta dua orang Pegawai yang lain.

Para AJK KRT Amanjaya Zon Mawar 3 yang di Pengerusikan oleh Encik Saifuddin (lima dari kanan) juga mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut.Diantara AJK-AJK KRT Amanjaya Zon Mawar 3, yang telah menjayakan Pertandingan Ten Pin Bowling Muhibbah di Park Avenue Superbowl, Taman Sejati, Sungai Petani.

Sekalung tahniah kepada Pengerusi KRT Amanjaya Zon Mawar, Encik Saifuddin (sebelah kiri barisan duduk) yang banyak berusaha untuk mengadakan program muhibbah seperti ini.

Tn Haji Zainol merupakan penggerak masyarakat adalah salah seorang pemenang dalam pertandingan Ten Pin Bowling Muhibbah ini.


Bagaimanapun, juara keseluruhan Pertandingan Ten Pin Bowing Muhibbah, anjuran KRT Amanjaya Zon Mawar 3 telah di ungguli oleh kumpulan JPN-IN.

Hadiah disampai kan Encik Saifuddin ( Pengerusi KRT Amanjaya Zon Mawar 3 ) kepada pemenang yang diwakili oleh En. Mohd Fakhzan dari Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kuala Muda, Kedah.

Sabtu, Julai 18, 2009

Salam Perpaduan Kepada KRT Zon Mawar Fasa 7

Assalamualaikum.

Salam Perpaduan dan Tahniah kepada warga Zon Mawar Fasa 7, yang telah berjaya menubuhkan Kawasan Rukun Tetangga ( KRT ) Zon Mawar bagi Fasa 7.

Dengan tertubuhnya KRT tersebut, berusahalah untuk bersatu padu bagi mewujudkan integrasi nasional seperti yang di alu-alukan oleh Kerajaan.

Tak kira apa agama, bangsa dan fahaman politik.

Janganlah disebabkan fahaman beberapa kerat orang-orang tertentu, rasa dan sifat perpaduan yang ada secara semula jadi pada zahirnya terungkai.

Kita yang berusaha mewujudka perpaduan ini bukanlah untuk kita semata-mata. Akan tetapi untuk mendidik waris dan generasi masa hadapan serta pelapis kita yang akan meneruskan kesinambungan perpaduan diantara rahyat, masyarakat dan negara keseluruhannya.

Dengan tertubuhnya KRT-KRT baru, bukanlah bermakna kerja kita sudah selesai. Sebaliknya kerja baru saja bermula.

Bekerja kuat, bermuafakat serta tabah dan sabar adalah kunci kejayaan kita.

Insya Allah.


Rabu, Jun 24, 2009

SALAM PERPADUAN

Assalamualaikum.

Kepada Pembaca / Pelawat Blog KRT Zon Mawar 3, yang dihormati.
Saya bagi pihak Unit Media KRT Zon Mawar 3, mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudi melawatBlog kami yang sederhana ini.

Daripada pengamatan saya, sudah ramai pelawat yang melawat blog ini, sama ada saja-saja singgah, melawat blog sepenuhnya atau laluan kepada blog lain.

Adalah di alu-alukan, pihak tuan pembaca / pelawat untuk memberikan ulasan atau komen yang membina ke atas blog ini, ataupun artikel artikel yang boleh menimbulkan serta meningkatkan semangat perpaduan di antara bangsa, agama dan pandangan politik.

Besar harapan kami di Unit Media KRT Zon Mawar 3, blog ini dapat menyebarkan informasi semasa yang berguna untuk anda semua.

Wassalam

Unit Media KRT Zon Mawar 3

Panduan Pengendalian SRS

PANDUAN PENGENDALIAN SKIM RONDAAN SUKARELA DI BAWAH

PERATURAN-PERATURAN PERLU RUKUN TETANGGA (1975)

1. PENDAHULUAN

1.1. Skim Rondaan Sukarela adalah suatu skim yang dipohon oleh pemastautin sukarelawan di bawah Peraturan 27A, Peraturan-Peraturan Perlu Rukun Tetangga (1975), Pindaan 1988.

1.2. Skim ini dikendalikan oleh Jawatankuasa Rukun Tetangga yang bertindak sebagai Jawatankuasa Skim, manakala rondaan dilaksanakan oleh tidak kurang dari 20 pemastautin sukarelawan yang memohon untuk melaksanakan rondaan di sebahagian atau di seluruh kawasan Rukun Tetangga.

1.3. Skim Rondaan Sukarela dijangka menjadi tulang belakang bagi program serta aktiviti Rukun Tetangga kerana ia boleh mencegah kejadian dan gejala sosial negatif di samping dapat merapatkan hubungan Rukun Tetangga dengan penduduk setempat.

2. TAFSIRAN

2.1. Skim Rondaan Sukarela bermaksud satu skim yang dipohon sendiri oleh pemastautin dan apabila diluluskan akan dikendalikan sepenuhnya oleh Jawatankuasa Skim dengan kerjasama Pemastautin Sukarelawan dalam sesuatu Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang berkenaan.

2.2. Jawatankuasa Skim bermaksud Jawatankuasa Kawasan/Sektor yang mengendalikan Skim Rondaan Sukarela dalam Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang berkenaan.

2.3. Ahli Jawatankuasa Skim bermaksud Ahli Jawatankuasa Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang mengendalikan Skim Rondaan Sukarela dalam Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang berkenaan.

2.4. Pemastautin Sukarelawan bermaksud seseorang yang telah membuat permohonan melalui Borang Enam dan Tujuh untuk menyertai Skim tersebut.

2.5. Peralatan Rondaan bermaksud peralatan bagi menjalankan Skim Rondaan Sukarela adalah seperti vest, wisel, cota, lampu picit, baju hujan dan lain-lain yang dibekalkanoleh Jawatankuasa Skim.

2.6. Pengarah bermaksud seseorang yang telah diwartakan sebagai Pengarah Rukun Tetangga di bawah Peraturan-Peraturan Perlu (RT) 1975.

3. PUSAT RONDAAN

3.1. Setiap Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang mengendalikan Skim Rondaan Sukarela perlu mempunyai sebuah pusat rondaan sebagai pusat operasi.

3.2. Pusat rondaan boleh diadakan di pusat atau di bangunan Rukun Tetangga, Balai raya, dewan orang ramai, pos kawalan, di rumah ahli Jawatankuasa Skim atau di mana-mana tempat yang difikirkan sesuai yang dibenarkan oleh seseorang Pengarah Rukun Tetangga.

3.3. Alat-alat yang perlu ada di pusat rondaan adalah: Buku Rekod Kedatangan, Daftar Pemastautin Sukarelawan, Buku Rekod Rondaan, Kotak Pertolongan Cemas dan lain-lain peralatan yang difikirkan perlu oleh Jawatankuasa Skim atau Pengarah Rukun Tetangga.

4. TUJUAN RONDAAN

4.1. Membantu mencegah jenayah dan gejala sosial yang negatif di dalam kawasan rondaan.

4.2. Membendung kegiatan jenayah dan gejala sosial yang negatif.

4.3. Membantu pihak berkuasa menangkap penjenayah dan menyerahkan penjenayah tersebut kepada pihak polis dangan kadar segera.

4.4. Membantu menguatkuasa undang-undang jika diminta berbuat demikian oleh Pengarah Rukun Tetangga dan lain-lain agensi penguatkuasa seperti polis.

4.5. Memberi perlindungan ke atas nyawa dan harta benda pemastautin.

4.6. Membantu melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan oleh seseorang Pengarah Rukun Tetangga atau Jawatankuasa Skim dari semasa ke semasa.

5. TUGASAN RONDAAN

5.1. Tugas rondaan terbahagi kepada dua (2) kategori iaitu rondaan berjalan kaki dan rondaan berkenderaan.

5.2. Rondaan berjalan kaki tidak kurang dari 3 orang Pemastautin Sukarelawan dan kawasan rondaan tidak melebihi 2 kilometer.

5.3. Manakala rondaan berkenderaan tidak kurang dari 3 orang anggota Pemastautin Sukarelawan dan kawasan rondaan yang lebih luas.

5.4. Rondaan berkenderaan boleh dilaksanaan samada dengan menggunakan kereta, motosikal atau basikal.

5.5. Setiap Pemastautin Sukarelawan adalah bertanggungjawab bagi mendapatkan tarikh, masa dan kawasan rondaan daripada Jawatankuasa Skim.

6. TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA SKIM

6.1. Menyediakan Daftar Pemastautin Sukarelawan yang mengandungi butir-butir peribadi Pemastautin Sukarelawan.

6.2. Menyediakan Roster Rondaan Pemastautin Sukarelawan.

6.3. Memaklumkan kepada semua Pemastautin Sukarelawan kandungan Roster Rondaan dan membekalkan satu salinan kepada Pengarah Rukun Tetangga dan pihak polis.

6.4. Mempamerkan Roster Rondaan di Pusat Rondaan.

6.5. Memilih seorang Pemastautin Sukarelawan sebagai Ketua Kumpulan Rondaan bagi setiap syif.

6.6. Menyusun rondaan sukarela.

6.7. Mendapatkan Surat/Kad Pengenalan Diri Pemastautin Sukarelawan yang telah ditandatangani Pengarah Rukun Tetangga.

6.8. Menyediakan peralatan rondaan yang diperlukan.

6.9. Mendapatkan sumber kewangan dan menjelaskan segala perbelanjaan berkaitan dengan rondaan sukarela.

6.10. Memberi maklumat yang dikehendaki oleh Pengarah Rukun Tetangga dan pihak Polis dari masa ke semasa berhubung dengan pengendalian Skim Rondaan Sukarela.

6.11. Menyedia dan mengemukakan Laporan Bulanan Rondaan kepada Pengarah Rukun Tetangga.

7. TAKLIMAT SEBELUM MEMULAKAN RONDAAN

7.1. Ketua Kumpulan Rondaan hendaklah membuat persediaan pada tiap kali sebelum memulakan rondaan.

7.2. Takliamt sebelum memulakan rondaan hendaklah di sampaikan oleh Ketua Kumpulan Rondaan, Jawatankausa Skim atau Ahli Jawatankuasa Skim.

7.3. Anggota Pemastautin Sukarelawan hendaklah dibaris 15 minit sebelum keluar membuat rondaan dengan tujuan memastikan:

7.3.1. Semua anggota Pemastautin Sukarelawan hadir.

7.3.2. Semua anggota Pemastautin Sukarelawan yang bertugas dibekalkan dengan peralatan rondaan.

7.3.3. Semua anggota Pemastautin Sukarelawan menandatangani Buku Rekod Kedatangan.

7.4. Memberi taklimat mengenai arahan-arahan seperti berikut:

7.4.1. Laluan serta kawasan rondaan yang telah ditetapkan.

7.4.2. Cara-cara menjalankan rondaan.

7.4.3. Perhubungan dengan orang ramai.

7.4.4. Perhubungan dengan polis dan lain-lain agensi penguatkuasaan.

7.4.5. Arahan daripada Pengarah Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Skim.

7.4.6. Memberitahu tempat-tempat yang perlu diambil perhatian untuk keselamatan diri.

7.4.7. Memberitahu kejadian-kejadian yang telah berlaku berdasarkan maklumat orang ramai dan rondaan terdahulu dari ini.

7.5. Menyuraikan baris Pemastautin Sukarelawan selepas taklimat.

7.6. Memberi arahan agar rondaan dimulakan mengikut laluan serta kawasan rondaan yang telah ditetapkan.

8. CARA MENJALANKAN RONDAAN

8.1. Berjalan ditepi jalan dalam jarak yang selamat dari kenderaan dihadapan dan kenderaan di belakang dan jika berkenderaan, kenderaan mesti dipandu perlahan dalam jarak yang selamat dari pengguna jalan raya yang lain.

8.2. Sentiasa berwaspada dan mengawasi keadaan serta laluan dan kawasan rondaan.

8.3. Jika rondaan dibuat pada waktu malam hari, elakkan dari membuat bising yang boleh mengganggu ketenteraman orang ramai.

8.4. Hendaklah menghubungi Pusat Rondaan bagi membuat laporan mengenai keadaan semasa dan perkara-perkara yang memerlukan tindakan segera Pusat Rondaan.

9. TANGGUNGJAWAB KETUA KUMPULAN RONDAAN

9.1. Mengetahui ahli-ahli kumpulan rondaan dalam syif yang telah ditetapkan.

9.2. Memberi taklimat mengenai arah rondaan, peraturan-peraturan/larangan serta tindakan yang perlu di ambil semasa rondaan dan sebelum rondaan.

9.3. Mempastikan semua ahli syif menurunkan tandatangan dalam Buku Rekod Kedatangan.

9.4. Mempastikan semua ahli syif membawa peralatan yang ditentukan semasa rondaan.

9.5. Bertanggungjawab mengumpul semua peralatan yang digunakan selepas selesai rondaan dan menyimpan dalam stor/tempat yang telah ditentukan oleh Jawatankuasa Skim.

9.6. Mengawasi supaya ahli-ahli mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Skim.

9.7. Membuat laporan dalam buku catatan Rondaan sesudah selesai menjalankan rondaan mengikut syif yang telah ditetapkan.

10. TANGGUNGJAWAB PEMASTAUTIN SUKARELAWAN SEMASA RONDAAN

10.1. Sentiasa bersedia untuk mematuhi segala arahan daripada Pengarah Rukun Tetangga, Jawatankuasa Skim, Ahli Jawatankuasa Skim dan Ketua Kumpulan Rondaan.

10.2. Sentiasa membawa Surat/Kad Pengenalan Diri dan menggunakan alat-alat yang ditentukan oleh Pengarah Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Skim.

10.3. Sentiasa menjaga disiplin serta berkelakuan penuh tertib dan sopan semasa menjalankan Skim Rondaan Sukarela.

10.4. Sentiasa memakai ‘uniform’ yang telah diluluskan serta dibenarkan oleh seseorang Pengarah Rukun Tetangga semasa rondaan.

10.5. Seseorang Pemastautin Sukarelawan hendaklah pada sepanjang masa dan ketika:

a. Tidak mengingkari arahan Ketua Kumpulan Rondaan

b. Tidak menggunakan bahasa lucah dan memalukan, serta memaki hamun pada masa bertugas;

c. Tidur atau berjudi;

d. Tidak memberi maklumat palsu;

e. Tidak hadir bertugas tanpa sebab;

f. Tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau apa-apa dadah pada masa bertugas;

g. Tidak secara cual atau tanpa sebab-sebab yang berpatutan menyebabkan terlepasnya tembakan sesuatu senjata api pada masa bertugas; dan

h. Tidak bertindak dengan apa-apa cara yang tidak dinyatakan di atas yang boleh memudaratkan kebajikan sesuatu Kawasan/Sektor Rukun Tetangga.

11. KUASA MATA-MATA PEMASTAUTIN SUKARELAWAN SEMASA RONDAAN

11.1. Seseorang Pemastautin Sukarelawan semasa bertugas meronda atau mengawal dalam kawasan tugasnya adalah disifatkan sebagai seorang pegawai polis berpangkat mata-mata dan mempunyai segala kewajipan, segala kuasa dan segala imuniti seorang pegawai polis berpangkat mata-mata.

11.2. Walau bagaimanapun, kuasa mata-mata Pemastautin Sukarelawan semasa bertugas meronda atau mengawal dalam kawasan tugasnya adalah tertakluk kepada apa-apa atahan, syarat, sekatan atau batasan yang boleh dinyatakan semasa secara lisan atau bertulis oleh seorang Pengarah, Jawatankuasa Skim atau ahli Jawatankuasa Skim.

12. TAKLIMAT SELEPAS TAMAT RONDAAN

12.1. Ambil baris anggota Pemastautin Sukarelawan yang habis tugas di luar pusat rondaan.

12.2. Ketua Kumpulan Rondaan perlu menentukan:

12.2.1. Semua anggota Pemastautin Sukarelawan baik dari tugas rondaan.

12.2.2. Arahan mengembalikan peralatan rondaan.

12.2.3. Memberi taklimat mengenai hasil daripada rondaan yang telah dilaksanakan.

12.2.4. Menyurai baris tugas.

12.2.5. Membuat catatan serta laporan rondaan di dalam Buku Rekod Rondaan.

13. MENJAWAB PANGGILAN TELEFON

13.1. Hendaklah menjawab telefon dengan tertib dan sopan santun sebagai mana kehendaki oleh Pengarah Rukun Tetangga dan Jawatan Skim.

13.2. Mendengar dengan teliti dan mencatat apa-apa aduan, berita atau makluman yang hendak disampaikan oleh mereka yang membuat panggilan.

13.3. Memaklumkan dengan kadar segera apa-apaa aduan, berita atau makluman kepada Pengarah Rukun Tetangga, Jawatankuasa Skim atau pihak polis; jika ianya memerlukan tindakan segera dan serta merta.

4. PERSIAPAN MENYERAH TUGAS PENYELIAAN DI PUSAT RONDAAN

14.1. Ahli Jawatankuasa Skim atau Pemastautin Sukarelawan yang ditugaskan di Pusat Rondaan dikehendaki membuat catatan satu senarai untuk serah menyerah tugas bagi menyenangkan untuk meneliti dan mempastikan semua perkara dalam keadaan lengkap.

14.2. Sebelum menerima tugas, ahli Jawatankausa Skim atau Pemastautin Sukarelawan yang akan mengambil alih tugas menyelia Pusat Rondaan, mempastikan semua borang dan peralatan yang adalah lengkap dan sempurna.

14.3. Memberi taklimat dan arahan tugas kepada yang menerima tugas menyelia Pusat Rondaan.

14.4. Memberitahu jika ada aduan atau kes-kes terbaru yang diterima.

14.5. Memberi penerangan mengenai tahunan atau tangkapan samada masih dalam tahunan atau telah diserah kepada pihak polis.

14.6. Bersurai setelah diambil alih oleh ahli Jawatankuasa Skim atau Pemastautin Sukarelawan yang baru masuk bertugas.

15. LAIN-LAIN TUGAS DI PUSAT RONDAAN

15.1. Membantu orang ramai menunjukkan tempat yang ingin mereka pergi, contoh seperti ke rumah saudara mara dan sebagainya.

15.2. Menjadi mediator dalam sebarang pertelingkahan orang ramai jika diminta berbuat demikian.

15.3. Menghubungi Balai Polis berhampiran bagi mendapatkan maklumat atau bantuan jika diperlukan.

16. PENYELARASAN TUGAS DI PUSAT RONDAAN

16.1. Penyelarasan tugas di Pusat Rondaan akan ditentukan oleh Jawatankuasa Skim.

16.2. Jawatankausa Skim bertanggungjawab melantik tidak kurang daripada 4 orang ahli Jawankuasa Skim atau Pemastautin Sukarelawan pada satu-satu masa sebagai Penyelia di pusat Rondaan sewaktu rondaan sedang dilaksanakan.

16.3. Jawatankausa Skim bertanggungjawab bagi menentukan waktu bertugas ahli Jawatankausa Skim atau Pemastautin Sukarelawan sebagai Penyelia Pusat Rondaan mengikut roster rondaan yang telah ditetapkan.

16.4. Jawatankuasa Skim hendaklah melantik salah seorang Penyelia Pusat Rondaan sebagai Ketua Penyelia Pusat Rondaan.

17. TUGAS PENYELIA PUSAT RONDAAN

17.1. Penyeliaan Pusat Rondaan hendaklah tiba di Pusat Rondaan satu (1) jam lebih awal sebelum syif rondaan bermula.

17.2. Penyelia Pusat Rondaan hendaklah mempastikan semua peralatan termasuk buku catatan bagi kegunaan rondaan telah disediakan oleh Jawatankausa Skim.

18. PERHUBUNGAN DENGAN ORANG RAMAI

18.1. Mempastikan Ahli Jawatankausa Skim atau Pemastautin Sukarelawan yang bertugas di Pusat Rondaan atau yang menjalankan rondaan sentiasa menjaga disiplin, sopan dan santun serta berbudi bahasa dan pekerti yang tinggi mutunya sewaktu berurusan dengan orang ramai.

19. KERJASAMA DENGAN PIHAK POLIS

19.1. Pihak polis hendaklah dimaklumkan mengenai kewujudan Skim Rondaan Sukarela di Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang berkenaan.

19.2. Satu salinan daftar Pemastautin Sukarelawan yang terlibat dengan Skim Rondaan Sukarela dan roster hendaklah diberikan kepada pihak polis.

19.3. Semua pihak termasuk Jawatankausa Skim, Ahli Jawatankausa Skim dan Pemastautin Sukarelawan hendaklah memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis berhubung dengan sebarang maklumat mengenai Skim Rondaan Sukarela.

19.4. Pihak polis hendaklah juga dijemput untuk bersama-sama meronda bersama Pemastautin Sukarelawan.

19.5. Sebarang kejadian atau laporan yang mencurigakan hendaklah dimaklumkan kepada pihak polis sama ada oleh Jawatankuasa Skim Rondaan Ahli Jawatankuasa Skim dan Pemastautin Sukarelawan.

20. MENERIMA ADUAN ORANG RAMAI DI PUSAT RONDAAN

20.1. Apabila menerima aduan daripada orang ramai, tindakan yang perlu diambil oleh ahli Jawatankuasa Skim adalah:

20.1.1. Menerima dan membuat catatan di dalam buku catatan.

20.1.2. Memaklumkan kepada Jawatankuasa Skim dengan kadar segera.

20.1.3. Menerima arahan daripada Jawatankuasa Skim untuk tindakan selanjutnya.

20.1.4. Merujuk kepada Balai Polis yang berdekatan untuk tindakan selanjutnya.

20.1.5. Merujuk kepada Pengarah Rukun Tetangga untuk tindan selanjutnya.

21. KERJASAMA DENGAN LAIN-LAIN AGENSI KERAJAAN

21.1. Skim Rondaan Sukarela juga berharap untuk mendapatkan kerjasama dengan lain-lain Agensi Kerajaan seperti RELA, JAKIM, MAJLIS PERBANDARAN, PEJABAT, pejabat daerah serta lain-lain Agensi Penguatkuasaan undang-undang dalam manjayakan Skim ini.

21.2. Sebarang bentuk kerjasama dengan lain-lain agensi kerajaan boleh dibincangkan bersama dengan Pengarah Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Skim di mana Skim Rondaan Sukarela dilaksanakan.


Selasa, April 07, 2009

MAJLIS PERASMIAN SERTA PELANCARAN KRT AMANJAYA ZON MAWAR FASA 3

Salam Perpaduan...
Setelah bertungkus lumus membentuk dan mewujudkan Kawasan Rukun Tetangga di kawasan perumahan Amanjaya Zon Mawar, akhirnya impian untuk menubuhkan KRT terlaksana dengan jayanya.
Penubuhan KRT Amanjaya Zon Mawar 3 yang dipenuh beberapa kontroversi kecil ini telah selamat dirasmikan oleh YB Dato' Mohd. Johari Bin Baharom, Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.
Dengan perasmian KRT Amanjaya Zon Mawar 3, pada 4hb April 2009 di Padang Permainan Zon Mawar yang lepas, telah membuktikan bahawa perpaduan penduduk berbilang kaum di Zon Mawar masih terpelihara dengan baik, tanpa mengira Agama, Bangsa dan Idealogi Politik.
Syabas kepada Sda. Nasharudin Bin Omar ( Pengerusi KRT Amanjaya Zon Mawar Fasa 3 ), Ahli Jawatan Kuasa - Ahli Jawatan Kuasa, Sokongan Gerak Kerja bukan AJK serta penduduk - penduduk Zon Mawar yang cintakan perpaduan.
Ungkapan terima kasih juga diucapkan kepada Pn. Hanita dari JPNIN Kuala Muda Yan yang turut bertungkus lumus memberikan sokongan dan galakan, sehingga tertubuhnya KRT ini.
Pelancaran KRT Amanjaya Zon Mawar Fasa 3 nampak lebih meriah dengan kehadiran KRT Amanjaya Zon Mawar Fasa 1 yang telah membuat Pogram Sukanika bersama penduduk Zon Mawar.
Dengan kerjasama yang sedemikian itu, KRT Amanjaya Zon Mawar Fasa 3 dan Fasa 1 juga membuktikan bahawa kerjasama sesama penduduk dan komuniti telah terjalin dengan baik melalui KRT masing-masing. Bertepatan dengan tujuan KRT dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.

Ahad, April 05, 2009

LENSA KAMERA UNIT MEDIA KRT ZON MAWAR FASA 3


" Ni apasal plak ni, letih dah pulas tapi suara tak dengar pun.....heheheh". Suis tak buka bang oiii.

AJK Pertandingan Sukaneka sedang sibuk menerima penyertaan dalam sukaneka masing-masing disamping sibuknya Unit Media KRT Amanjaya Zon Mawar Fasa 3, bagi memastikan segala program berjalan lancar.Sebahagian tetamu yang sedang mengambil tempat di tapak perasmian KRT Amanjaya Zon Mawar 3.


" Eh...Bro..tang ni okey kut..." : begitu agaknya AJK Pertandingan Sukaneka bagi menetapkan gelanggang sukaneka untuk memeriahkan Perasmian KRT.


Sebahagian acara sukaneka yang dipertandingkan, begitu meriah...


Pertandingan ini lagi meriah..., peserta yang terbabitpun juga merah meriah...


Ketibaan YAB Dato' Johari Bin Baharum, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ketibaan beliau disambut oleh Pengerusi KRT Amanjaya Zon Mawar Fasa 3 beserta AJK-AJK dan tetamu kehormat yang lainnya.


Tabik Hormat lagu kebangsaan sebaik YB Dato' mengambil tempat di khemah yang disediakan.


Sda. Nasharudin Omar, Pengerusi KRT Amanjaya Zon Mawar Fasa 3, sedang memberikan ucapan aluan beliau sempena Perasmian dan Pelancaran KRT ke hadapan YB Dato' dan pegawai JPNIN.


Ucapan sambutan dan Pelancaran KRT Amanjaya Zon Mawar Fasa 3, oleh YB Dato' Johari Bin Baharom.


Diantara tetamu yang sedang tekun mendengar ucapan pelancaran.


Bacaan Doa yang disampaikan oleh Ust. Tn Haji Zainol selaku penggerak masyarakat Zon Mawar.


PENYAMPAIAN SIJIL AJK KAWASAN RUKUN TETANGGA YANG DISEMPURNAKAN OLEH YB DATO' JOHARI BIN BAHAROM.


Ini dia salah seorang "Orang Kuat" sehingga tertubuhnya KRT Amanjaya Zon Mawar 3, perbincangan bagi menubuhkan KRT ini juga cukup bersejarah. Dimulakan oleh beberapa orang-orang kuat Zon Mawar Fasa 3, dibawah pokok....hehehe dibawah pokok.

ACARA PENYAMPAIAN HADIAH PEMENANG SUKANEKA KRTZM3.